Środa 10 kwietnia – informacja na temat strajku

Placówka nadal trwa w strajku. Przedszkole jest otwarte, prowadzone są zajęcia opiekuńcze bez zmian dla 25 dzieci zgodnie z przepisami o bezpiecznych i higienicznych warunkach.