Informacja o strajku

Szanowni Państwo informujemy, że zgodnie z komunikatem ZNP ogłoszonym w dniu 5 kwietnia w godzinach popołudniowych w całej Polsce od 8 kwietnia do odwołania, odbędzie się strajk nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami wywieszonymi w przedszkolu może dojść do sytuacji, w której opieka nad dziećmi będzie znacznie ograniczona. O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.