Pasowanie na zerówkowicza

Uroczystość „Pasowania na Zerówkowicza” odbyła się w dniu 30.10.2018 w KCKSiR. Dzieci w galowych strojach, z biretami na głowach zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Wzruszeni rodzice nagradzali gromkimi brawami swoje pociechy. Brawo dla wszystkich sześciolatków!