,,W kopalni” praca plastyczna w ramach innowacji pedagogicznej – gr. IV

W kopalni”- praca plastyczna doskonaląca umiejętności ruchowe i manualne w z zakresu Innowacji  pedagogicznej „ Sprawne rączki mam, wszystko robię sam” . Po spotkaniu z górnikiem, dzieci miały możliwość rysowania kredą na dużych arkuszach papieru. Przedstawiając miejsce pracy górnika, dzieci wykonywały płynne ruchy ramienia   i przedramienia, które sprzyjały osiąganiu prawidłowego napięcia mięśniowego drobnych ruchów dłoni. Przedszkolaki     z grupy IV z zaangażowaniem i radością tworzyły swoje prace.