Zajęcia w ramach Innowacji Pedagogicznej – gr.IV

Zabawa manipulacyjna „Krówka Krasula” – to okazja do rozwoju aktywności manualnej. Mocne zaciskanie dłoni wzmacnia chwyt i poprawia napięcie mięśniowe. Przedszkolaki  z zaciekawieniem i dużą koncentracją uwagi wykonały polecone zadanie. Na koniec porównywały ilość mleka w swoich naczyniach. Nowe doświadczenia są kontynuacją Innowacji pedagogicznej „Sprawne rączki mam, wszystko robię sam” w grupie  IV