25 kwietnia – informacja na temat strajku

Szanowni Rodzice

Od poniedziałku placówka funkcjonuje normalnie, strajk zostaje zawieszony. Bardzo dziękujemy za wyrozumiałość, cierpliwość i zrozumienie. Dziękujemy również za słowa otuchy i wsparcie, to dla nas bardzo ważne.

Wtorek 9 kwietnia informacja na temat strajku

9 kwietnia w placówce do strajku przystąpiło 100% kadry nauczycielskiej. Przedszkole jest otwarte, prowadzone są zajęcia opiekuńcze przez dyrektora i wicedyrektora placówki. Zgodnie z przepisami o bezpiecznych i higienicznych warunkach mogą zapewnić opiekę dla 25 dzieci. Szczegółowe informacje pod nr tel. 74 8672724.

Poniedziałek 8 kwietnia informacja na temat strajku

8 kwietnia w placówce do strajku przystąpiło 100% kadry nauczycielskiej. Przedszkole jest otwarte, prowadzone są zajęcia opiekuńcze przez dyrektora i wicedyrektora placówki. Zgodnie z przepisami o bezpiecznych i higienicznych warunkach mogą zapewnić opiekę dla 25 dzieci. Szczegółowe informacje pod nr tel. 74 8672724.

Informacja o strajku

Szanowni Państwo informujemy, że zgodnie z komunikatem ZNP ogłoszonym w dniu 5 kwietnia w godzinach popołudniowych w całej Polsce od 8 kwietnia do odwołania, odbędzie się strajk nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami wywieszonymi w przedszkolu może dojść do sytuacji, w której opieka nad dziećmi będzie znacznie ograniczona. O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.