O Przedszkolu

PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU
ul. Bohaterów Getta 4,

tel.  74 867 27 24.

Przedszkole Nr 2 czynne jest
od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 16:30.

Przedszkole Nr 2 jest placówką publiczną i ma swoją siedzibą w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 4.

Organem prowadzącym  jest Gmina Miejska Kłodzko, Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej w Kłodzku, działającą w formie jednostki budżetowej.

W sprawach skargi i wniosków Dyrektor Przedszkola przyjmuje w:
poniedziałek 10 : 00 – 14 : 00 i czwartek 12 : 00 – 15 : 00.