Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Przedszkola Nr 2 w Kłodzku
Rok szkolny 2023/2024

  1. Krzysztof Staszczyszyn  – przewodniczący
  2. Malwina Paraszczak – zastępca
  3. Paula Matias – skarbnik
  4. Ramona Libosik  – sekretarz
  5. Kamila Radoła – członek
  6. Daria Święcicka – członek
  7. Anna Górska – członek