Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Przedszkola Nr 2 w Kłodzku
Rok szkolny 2022/2023

  1. Małgorzata Jacenko  – przewodniczący
  2. Dawid Kubaś – zastępca
  3. Paula Matias – skarbnik
  4. Krzysztof Staszczyszyn  – sekretarz
  5. Kamila Radoła – członek
  6. Izabela Kurzyńska – członek
  7. Borys Bednarek – członek
  8. Marcin Klimaszewski – członek