Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Przedszkola Nr 2 w Kłodzku
Rok szkolny 2021/2022

 1. Małgorzata Jacenko  – przewodniczący
 2. Dawid Kubaś – zastępca
 3. Paula Matias – skarbnik
 4. Patrycja Michocka  – sekretarz
 5. Kamila Radoła – członek
 6. Izabela Kurzyńska – członek
 7. Borys Bednarek – członek

Prezydium Rady Rodziców Przedszkola Nr 2 w Kłodzku
Rok szkolny 2020/2021

 1. Dorota Petrów – przewodniczący
 2. Jacek Ferenz – zastępca przewodniczącego
 3. Helena Dobrowolska – skarbnik
 4. Monika Jagielaszek – protokolant
 5. Anna Ludwiniak – członek
 6. Malwina Sudoł – członek
 7. Gabriela Staszak – członek