Zajęcia logopedyczne

LOGOPEDIA W PRZEDSZKOLU 

Jak to się zaczyna?

W okresie września- października logopeda przedszkolny wykonuje przesiewowe badania logopedyczne, obejmujące sprawdzenie rozumienia mowy, umiejętności konstruowania zdań oraz poprawności gramatycznej, badanie sprawności narządów artykulacyjnych, artykulacji oraz ocenę toru oddechowego. 

Następnie rodzic otrzymuje informację zwrotną od logopedy, w której stwierdza konieczność uczestniczenia w zajęciach logopedycznych w placówce; konieczność konsultacji ortodontycznej, laryngologicznej itp.; wskazówki do pracy w domu z dzieckiem. 

Moje dziecko potrzebuje terapii, i co dalej?

Po otrzymaniu informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu się na zajęcia, dziecko uczestniczy w zajęciach logopedycznych grupowych (max. 4 osoby) w wymiarze 45 minut w tygodniu. Na zajęciach wykonywane są ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe, jak i zarówno ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe. Dzieci dostają zalecenia do pracy w domu i to tutaj zaczyna się Twoja praca rodzicu! Wykonywanie zaleconych ćwiczeń minimum 15 minut dziennie przyczyni się do wzrostu umiejętności Twojego dziecka oraz do skrócenia czasu trwania terapii. 

Moje dziecko dostało wskazówki do pracy w domu, co to znaczy?

Jeśli w informacji zwrotnej otrzymałeś zalecenia do pracy w domu, to oznacza, iż Twoja pociecha na chwilę obecną będzie pod obserwacją logopedy, a wskazane przez logopedę ćwiczenia usprawnią posiadane umiejętności oraz przyczynią się do prawidłowego rozwoju systemu komunikacyjnego. 

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, IŻ BRAK WSPÓŁPRACY Z LOGOPEDĄ OZNACZA BRAK EFEKTÓW W TERAPII, A TYM SAMYM TRUDNOŚCI W ROZWOJU PAŃŚTWA DZIECKA. 

Logopeda jest dostępny dla Państwa w godzinach swojej dostępności,  tj. w czwartki 15.25-15.40 oraz piątki 15.35-16.20. Zachęcamy do konsultacji również mailowej : a.stabiszewska@przedszkole2.klodzko.pl