Innowacja pedagogiczna ,,Bajki wspomagajki”

W naszym przedszkolu prowadzona jest innowacja ,,Bajki wspomagajki”, która ma na celu wychowanie dziecka wrażliwego, samodzielnie myślącego, posiadającego bogatą wyobraźnię i umiejącego radzić sobie w życiu dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy. Czytanie na głos uczy dziecko języka, myślenia, rozwija jego pamięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzorce społecznie pożądanych zachowań, wzmacnia samoakceptację, pozwala zrozumieć świat i siebie samego. Pomaga w sytuacjach trudnych, uczy odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów.