Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Przedszkola Nr 2 w Kłodzku
Rok szkolny 2019/2020

  1. Lubomir Danielczyk – przewodniczący
  2. Małgorzata Jacenko – zastępca
  3. Anna Cygnarowicz – skarbnik
  4. Alicja Machela – członek
  5. Daria Wójcicka – członek
  6. Anna Grodzka – członek
  7. Paulina Cebula – członek