Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Przedszkola Nr 2 w Kłodzku
Rok szkolny 2020/2021

 1. Dorota Petrów – przewodniczący
 2. Jacek Ferenz – zastępca przewodniczącego
 3. Helena Dobrowolska – skarbnik
 4. Monika Jagielaszek – protokolant
 5. Anna Ludwiniak – członek
 6. Malwina Sudoł – członek
 7. Gabriela Staszak – członek

Prezydium Rady Rodziców Przedszkola Nr 2 w Kłodzku
Rok szkolny 2019/2020

 1. Lubomir Danielczyk – przewodniczący
 2. Małgorzata Jacenko – zastępca
 3. Anna Cygnarowicz – skarbnik
 4. Alicja Machela – członek
 5. Daria Wójcicka – członek
 6. Anna Grodzka – członek
 7. Paulina Cebula – członek