Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Przedszkola Nr 2 w Kłodzku
Rok szkolny 2018/2019

  1. Lubomir Danielczyk – przewodniczący
  2. Małgorzata Jacenko – zastępca
  3. Alicja Machela – skarbnik
  4. Monika Jaworska – protokolant
  5. Joanna Orłowska – członek
  6. Marta Mokrzycka – członek
  7. Magdalena Wantoch- członek