Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Przedszkola Nr 2 w Kłodzku
Rok szkolny 2016/2017

  1. Krzysztof Staszczyszyn – przewodniczący
  2. Małgorzata Jacenko – zastępca
  3. Marta Zaucha – skarbnik
  4. Emanuela Chryc-Łuszczki – protokolant
  5. Paulina Przepeluk – członek
  6. Remigiusz Leśnik – członek
  7. Lubomir Danielczyk – członek