Quiz ekologiczny ,,Eko -przedszkolaczek”.

W Quizie ekologicznym pt.: „Eko- przedszkolaczek” wzięły udział dzieci z najstarszych grup. Przedszkolaki wykazały się bogatą wiedzą na temat ochrony środowiska. Nie było przegranych. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!