Rekrutacja 2020/2021

Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2020/2021

Załącznik nr 1 oświadczenie o wielodzietności

Załącznik nr 2 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Załącznik nr 3 Oświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik nr 4 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu przedszkola szkoły

Załącznik nr 5 Oświadczenie o deklarowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 2 w Kłodzku na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021