Zajęcia z matą edukacyjną Mistrzów Kodowania

Kształtowanie kompetencji matematycznych
przy wykorzystaniu maty edukacyjnej Mistrzów Kodowania i wiatraka matematycznego.