Narodowe czytanie

Czytanie, w życiu dziecka, ma znaczący wpływ na jego rozwój. Pobudza wyobraźnię i rozwija kreatywność, poszerza słownictwo i pogłębia wiedzę, uwrażliwia. Czytanie, to okno na świat. Jednym z okien, do którego zaprosiliśmy nasze przedszkolaki, jest ogólnopolska akcja „Narodowe czytanie”. Fragment utworu z „Ballady i romanse” A. Mickiewicza -„Dudziarz” wprowadził dzieci w świat muzyki. Wspólne czytanie zakończyło wspólne muzykowanie.