O programie

Realizujemy „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, który dotyczy rozwijania zainteresowań dzieci przez promowanie i wspieranie czytelnictwa. Przeprowadzamy różnego rodzaju zadania edukacyjne. Dzieci poznają nowe tytuły książek i ich autorów oraz przekonują się, że czytanie może być przyjemnością, a także źródłem wiedzy o świecie.

Wniosek na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa złożony przez Dyrektora przedszkola Beatę Piwowar-Wojciechowską przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w formie dotacji w kwocie 3.000,00 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Nasze przedszkole wnosi wkład własny w wysokości 750,00 zł. Oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją mamy do wydania w najbliższym czasie 3.750,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji powyższego programu będą umieszczane na naszej stronie przedszkolnej.