Doświadczamy – odkrywamy!

Doświadczamy-odkrywamy-naszą wiedzę pogłębiamy! Przedszkolaki z grup IX, VII i VIII podczas zajęć realizowanych w trakcie ferii zimowych zdobywały wiedzę o otaczającym nas świecie wykonując doświadczenia(chmura/sztuczny śnieg) sprawiające im wiele radości.