Iinterdyscyplinarny projekt edukacyjny – Migowy dla dzieci

W grupie V realizowany jest projekt „Migowy dla dzieci” organizowany przez @MiguMig-zabawy z językiem migowym i @Paluszkowe Rozśpiewanki. Dzieci realizując Moduł I, w którym ekspertem była Pani Dobrosława Horbacz poznały kolory oraz emocje.