Innowacja Pedagogiczna „Sprawne rączki mam, wszystko robię sam”

Rozwój sprawności manualnych powinien dokonywać się i przejawiać we wszystkich możliwych formach aktywności. Jedną z najprzyjemniejszych i najchętniej podejmowanych działań w przedszkolu jest malowanie farbami  plakatowymi. Na dużej powierzchni kartki,  dzieci przedstawiały swoje „Marzenia na Nowy Rok”. Podczas aktywności plastycznej  towarzyszyły dzieciom przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia. Propozycja realizowana jest w ramach Innowacji pedagogicznej „Sprawne rączki mam, wszystko robię sam” w grupie IV.