Innowacja pedagogiczna ,,Sprawne rączki mam, wszystko robię sam”

Od listopada 2017 r w grupie IV wdrażana jest innowacja pedagogiczna „Sprawne rączki mam, wszystko robię sam”. Przedszkolaki brały udział w  zabawie  plastyczno- sensorycznej „Malowanie na folii”. Zabawa ta dostarczyła wielu głębokich bodźców: dotykowych, słuchowych i  wzrokowych.  Była to świetna okazja do przeżywania sztuki w różnych jej aspektach oraz ćwiczeń manualnych.