Innowacja pedagogiczna „Zaprogramuj świat”

W roku szkolnym 2021/2022 kontynuowana była realizacja innowacji pedagogicznej „Zaprogramuj świat”. Głównym celem innowacji jest rozwijanie kompetencji kluczowych w sposób najbardziej przyjaznym dzieciom. Odpowiedzialne i stopniowe wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat. Uczenie świadomego i twórczego korzystania z technologii. Prowadzone zajęcia wpływają na rozwój logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów i kreatywności. Zapraszamy na fotorelację z naszych działań.