Próbna ewakuacja

W trosce o poprawę bezpieczeństwa w naszym przedszkolu została przeprowadzona próbna ewakuacja przedszkolaków i pracowników. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia. Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Państwową Strażą Pożarną. Cała akcja przebiegła pomyślnie.