Projekt edukacyjny „Wiosna, ach to Ty!”.

W naszym przedszkolu stosujemy aktywne metody pracy z dziećmi, jedną z nich jest Metoda Projektów. W marcu dzieci 6-letnie realizowały projekt edukacyjny „Wiosna, ach to Ty!”. Celem projektu było budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym. Podejmowane działania pozwalały poznać poszczególne zagadnienia wieloaspektowo. Dzieci zdobywały i doskonaliły umiejętność obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych, stając się czujnymi poszukiwaczami wiedzy i aktywnymi badaczami otaczającego świata. Poprzez swoje działania rozwijały również umiejętności matematyczne oraz językowe. Kształtowały twórczą ekspresję opartą o działania artystyczne. Udział w projekcie umożliwił dzieciom rozwijanie kreatywności i samodzielności. Podsumowaniem projektu są wykonane przez dzieci lapbooki.