Udział 5 latków w Ogólnopolskim Projekcie ,,Wędrująca książka”

W marcu br. Pani wicedyrektor Beata Piwowar i Pani Justyna Kukian wraz z prowadzoną przez siebie grupa 5 – latków przystąpiły do ogólnopolskiego projektu ,,Wędrująca książka”, nad którym patronat objęli Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty oraz TVP Kultura. Projekt miał za zadanie popularyzować czytelnictwo, przedstawiać jego aspekty i walory, a także miał pozyskiwać młode pokolenie do tego by stawało się ono aktywnym odbiorcą dzieł stworzonych i tych, co mają powstać. Projekt skierowany był w szczególności do nauczycieli pracujących z małymi dziećmi. W ramach projektu uczestnicy pracowali w 10 osobowych zespołach, komunikując się za pomocą portalu społecznościowego. Każdy uczestnik zobowiązany był przygotować swoją książkę (stworzyć tytuł i narysować bohaterkę) i przesłać ją dalej do kolejnego przedszkola. Dzieci wraz z nauczycielkami ustalały co chciały zapisać, odczytywały rozdziały napisane przez innych, negocjowały i dyskutowały nad dalszymi losami bohaterki Oli. 10 książek krążyło pomiędzy przedszkolami w całej Polsce, aż z gotowym zakończeniem wróciły do właścicieli. W czerwcu projekt został pomyślnie zakończony.