Zabawy z bączkiem matematycznym dzieci z grupy VII

Kręcenie bączkiem wpływa nie tylko na rozwój motoryczny dziecka, wspiera również naukę cierpliwości, precyzji i opanowania. Jest świetnym ćwiczeniem koordynacji ręka-oko. Nie tylko wspiera w bardzo szerokim zakresie rozwój dziecka ale również jest świetnym środkiem dydaktycznym do edukacji matematycznej i co najważniejsze bawi sprawiając radość dziecku i wywołując uśmiech na jego twarzy.