Zajęcia otwarte w 3 latkach – gr. II

W dniu 11.05 2018 r. w grupie II odbyły się zajęcia otwarte, na które zaproszeni zostali rodzice dzieci.Tematem przewodnim zajęć była wiosenna laka. Rodzice mogli przekonać się jak świetnie radzą sobie ich pociechy, ale sami również aktywnie włączali się w zajęcia.