Zajęcia otwarte dla rodziców w 6 latkach gr. VII

„Zarówno nauczyciele jak i rodzice odczuwają w większym lub mniejszym stopniu potrzebę nawiązywania wzajemnych kontaktów, podejmowania współpracy dla dobra dzieci i młodzieży.”
Zajęcie otwarte w dniu 4 kwietnia 2017 r. w grupie 6 latków „Trójkątna bajka”.