Zajęcia prowadzone metodą projektu ,,Książka” – gr. III

„Książka” – zajęcia prowadzone metodą projektu edukacyjnego, grupa dzieci: 4-latki.
Ważnym źródłem wiedzy wykorzystywanym w procesie dydaktyczno- -wychowawczym jest książka. Przekazuje ona wiedzę o świecie, wpływa na wolę i uczucia, kształtuje postawy życiowe i charakter. Pozwala kształtować zasady społeczno-moralne dziecka, budzi jego przeżycia estetyczne. Książka nie tylko wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, ale jest także źródłem rozrywki i zabawy, może stać się drogowskazem i przyjacielem. Moim celem między innymi było rozbudzenie zainteresowania książką, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni. Jednocześnie projekt zakładał zapoznanie dzieci z różnorodną literaturą dla dzieci, a także terminami i pojęciami związanymi z drukarnią, biblioteką i księgarnią. Dzieci uczą się poprzez odkrywanie ( metody problemowe), przeżywanie ( metody aktywizujące), działanie ( metody praktyczne) oraz przyswajanie ( metody podające).

DZIAŁANIA DZIECI I RODZICÓW służących realizacji projektu edukacyjnego KSIĄŻKA:
– zaproszenie rodziców, dziadków do aktywnego udziału w realizacji projektu edukacyjnego: czytanie bajek, gromadzenie książek potrzebnych do realizacji projektu,
– opracowanie mapy mentalnej: co wiemy a czego chcemy się jeszcze dowiedzieć?
– wycieczka do Muzeum Papiernictwa w Szczytnej – poznanie sposobu powstawania papieru, samodzielne czerpanie papieru
– z wizytą w drukarni „Perfekta” w Kłodzku – poznanie sposobu powstawania książki, pracy drukarzy i znajdujących się tam urządzeń.
– A tu wypożyczamy książki – wyjście do Biblioteki dla dzieci bogacenie wiedzy na temat wypożyczania książek, szanowania książek,
– Zorganizowanie „Mini wypożyczalni książek” w przedszkolu z wykorzystaniem książek przyniesionych przez dzieci.
– Wyjście do Księgarni – poznanie miejsca kupowania książek,
– Księgarnia zabawa konstrukcyjna,
– Opowiadanie przez dzieci swoich ulubionych bajek,
– Co wiemy o książce? zagadki słuchowe, wzrokowe, rozpoznawanie bohaterów znanych bajek;czytanie globalne tytułów bajek,
– Bajkowa postać – działania plastyczne,
– Gdzie leży książka? – położenie przedmiotów w przestrzeni,
– tworzenie „Lapbook” – książki na kolanach – podsumowanie zdobytej wiedzy.