ZAJĘCIA SENSOMOTORYCZNE

Podczas zajęć sensomotorycznych dzieci z grupy V usprawniały narządy artykulacyjne, dostarczały bodźców układowi przedsionkowemu i proprioceptywnemu. Rozwijały umiejętności koordynacyjne, równoważne, ćwiczyły precyzyjność oraz przede wszystkim doskonaliły swoje umiejętności społeczne i komunikacyjne.

#Przedszkolewklodzku

#senosmotoryka

#usprawnianienarzadowartykulacyjnych

#ćwiczeniakoordynacji

#rozwojspoleczny

#wakentynki