Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej ,,Sprawne rączki mam, wszystko robię sam”

Zabawa ruchowa „Ścieżka motoryczna” – jest kontynuacją zamierzeń Innowacji pedagogicznej  „Sprawne rączki mam, wszystko robię sam” . Zadaniem dzieci było dopasowanie stóp i dłoni do właściwego śladu. Ćwiczenie stwarzało dzieciom okazję do rozwijania sprawności całego ciała oraz rozumienie pojęć dotyczących orientacji przestrzennej, lateralizacji i równowagi. Rozwijając ogólną sprawność fizyczną dzieci nabywały podstawy do nauki czytania , pisania  i rozwoju motoryki małej. Grupa IV.