Zajęcia w ramach Innowacji Pedagogicznej ,,Sprawne rączki mam, wszystko robię sam”.

Zabawy ruchowe „Kolorowe kółka” – Motoryka duża odpowiada za sprawność całego ciała. Należy  zadbać o wszechstronną aktywność ruchową, by dzieci mogły prawidłowo wykonywać złożone ruchy motoryki małej oraz osiągnęły prawidłową koordynację wzrokowo- ruchową. Proponowane ćwiczenia takie jak podskoki, bieganie, rzucanie piłki do celu, zachęcają dzieci do pełnej aktywności zarówno w sali jak i na świeżym powietrzu. Grupa IV