Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej ,,Sprawne rączki mam, wszystko robię sam”.

Zabawa ruchowa „Wyścigi narciarzy” – celem ćwiczenia jest rozwijanie koordynacji ruchowej i równowagi. Przełożona a nie przymocowana szarfa wpływa na stałe utrzymywanie napięcia całego ciała Wprowadzony element współzawodnictwa dodawał wiary we własne siły, samozaparcia oraz uczył dzieci radzenia sobie ze stresem. Przedszkolaki bawiły się fantastycznie realizując zamierzenia Innowacji pedagogicznej „Sprawne rączki mam, wszystko robię sam”.