Dzień Górnika – Barbórka

Dzień Górnika obchodzony jest 4 grudnia na cześć patronki Świętej Barbary. Przypomina on o ciężkiej i niebezpiecznej pracy ludzi przy wydobywaniu naturalnych bogactw ziemi. W tym dniu przedszkolaki miały zaszczyt gościć górnika który zapoznał dzieci z tajnikami wykonywanej pracy, charakterystycznym strojem galowym górnika oraz przedmiotami używanymi przy pracy w kopalni.