Kwiaty z cebulek zajęcia prowadzone metodą projektu 4 latki

Wiosna, to czas kiedy przyroda budzi się do życia, świat staje się ciekawy, kolorowy. Dzieci stale podglądają, obserwują, badają –a przyroda to bogaty materiał poznawczy do rozbudzania aktywności poznawczej dzieci. Jest to dobry czas żeby pomóc dzieciom w odkrywaniu świata –świata przyrody. Kwiaty to bardzo atrakcyjny temat do poznawania , obserwowania sposobu wzrostu, ochrony kwiatów a jednocześnie poznawania źródła wyrastania. Chciałyśmy by dzieci poznały 3 kwiaty –TULIPAN, ŻONKIL, HIACYNT–które wyrastają z cebulek, ale cebulki te nie są jadalne. Różnorodność barw, zapachów kwiatów bardzo rozbudza doznania emocjonalne i estetyczne.Realizując zaplanowane działania „ Kwiaty z cebulek”-metodą projektu chciałyśmy rozbudzić zainteresowania przyrodnicze dzieci. Wspólna wycieczka do kwiaciarni pozwoliła na to , by dzieci poznały różnorodność kwiatów: żywe –sztuczne, doniczkowe –cięte, cebulowe –z nasion. Dzieci były bardzo zainteresowane barwami, zapachami, kształtami kwiatów. Wspólnie w naszej sali założyliśmy hodowlę tulipanów, żonkili i hiacyntów. Dzieci uczyły się współdziałania, wspólnego planowana podczas sadzenia cebul kwiatowych w doniczkach. Dzieci wspólnie przygotowały doniczki, sypały do nich ziemię i wkładały cebule. Dało im to dużo radości, czuły się bardzo odpowiedzialne. Podczas sadzenia cebulek uświadamiałyśmy dzieciom , że nie wszystkie cebule są jadalne –trzeba zawsze pytać o to osoby dorosłe. Przez cały tydzień dzieci prowadziły obserwacje swoich sadzonek –wysuwały ciekawe wnioski z prowadzonych obserwacji. Również zabawy matematyczne przyniosły im dużą radość –musiały klasyfikować kwiaty wg koloru, kształtu, wielkości, przeliczać i określać liczebność zbiorów. Poprzez działania plastyczne –wycinanie, wyklejanie -rozbudzałyśmy doznania estetyczne dzieci, jednocześnie dzieci rozbudzały swoją sprawność manualną. Także piosenka „ Witaj wiosenko” , która opowiadała o 3 wiosennych kwiatach wzbudziła duże zainteresowanie dzieci. Na zakończenie dzieci z rozwiązywały zagadki o tulipanach, żonkilach, hiacyntach –kwiatach cebulowych. Wykazały się bardzo dużą wiedzą, umiejętnością rozpoznawania w/w kwiatów na podstawie różnych cech. W realizacji projektu „ Kwiaty z cebulek” zaangażowani byli rodzice. Wspólnie z dziećmi przynosili cebule kwiatowe, książki o kwiatach, głównie: tulipanach, żonkilach, hiacyntach. W czasie realizacji projektu „ Kwiaty z cebulek” dzieci były bardzo zaangażowane i zainteresowane.