Współpraca ze Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku

„Eko- logiczna Jedynka” to projekt edukacyjny realizowany przez uczniów klas trzecich szkoły podstawowej, we współpracy z naszymi starszakami. W trakcie projektu dzieci będą kształtować postawę proekologiczną dzięki własnej pomysłowości, kreatywności i wiedzy. Wspólnie podpisany został kontrakt „Małego Ekologa” oraz zaplanowano następne zajęcia.